graaf1

VAIKUTTAVUUS ESIIN: MITTAA JA VIESTI

Kysy lisää tai tilaa

OTA YHTEYTTÄ

Oman työn vaikuttavuuden osoittaminen asiakkaille, rahoittajille ja suurelle yleisölle on entistä tärkeämpää. Se tuo kilpailuetua ja auttaa jäämään mieleen.

Tämä kokonaisuus (2 x 4 h työpajat ja ohjattu välityöskentely) ohjaa organisaatiota vaikuttavuuden arvioinnissa ja tuottaa sisältöä sen viestintään.

Prosessi tarjoaa:
- valitut työkalut ja mallit oman työn vaikuttavuuden arviointiin
- suunnitelman vaikuttavuuden todentamiselle
- konkreettista sisältöä viestintään
- näkemystä siitä missä, milloin ja miten vaikuttavuudesta viestitään eri kanavissa

Paketin tuottavat yhdessä Saila Tykkyläinen ja Heidi Korva.

graaf2

VASTUULLISUUS-VIESTINNÄN
ABC -LUENTO

Kysy lisää tai tilaa

OTA YHTEYTTÄ

Luento (1,5 h) vastuullisuusviestinnän perusteista. Koulutuksessa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin:
- Kuinka syntyy uskottavaa ja innostavaa vastuullisuusviestintää?
- Missä vaiheessa vastuullisuustyöstä kannattaa alkaa viestiä?
- Miten välttää vastuuviestinnän sudenkuopat ja liiketoiminnalliset riskit?

Sopii toimijoille, jotka ovat vastuullisuusviestinnän alkutaipaleella ja viestintä askarruttaa. Koulutus on tarkoitettu yrityksen avainhenkilöille, myös muille kuin viestinnästä vastaaville.

graaf2

LISÄÄ POTKUA VASTUULLISUUS-VIESTINTÄÄN

Kysy lisää tai tilaa

OTA YHTEYTTÄ

Yrityksen tarpeisiin räätälöity sparraus, joka sisältää 2 työpajaa (à 3 h). Sopii yrityksille, jotka haluavat aloittaa viestinnän vastuullisuustyöstään tai löytää siihen uusia konsteja.

Työpajoissa mm. kirkastetaan yrityksen ydinviestit vastuullisuudesta ja ideoidaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla vastuullisuustyö saadaan näkyväksi eri kanavissa. Communiké tekee työpajojen alkuun analyysin viestinnän nykytilasta ja kokoaa prosessin jälkeen napakat suositukset (n. 1 A4) viestinnän kehittämiseksi.

graaf3

JUTTUJA MEDIAAN
-KLINIKKA

Kysy lisää tai tilaa

OTA YHTEYTTÄ

Perinteinen media on edelleen tärkeä kanava järjestöille ja yrityksille. Tämä klinikka auttaa näkemään oman organisaation mahdollisuuksia mediaviestinnässä. Klinikan jälkeen yrityksellä/järjestöllä on vähintään 4-5 konkreettista juttuaihetta erityyppisille medioille tarjottavaksi.

Klinikka tarjoaa myös vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:
- Milloin kannattaa kirjoittaa tiedote – ja mitkä ovat sen vaihtoehdot?
- Kuinka parantaa organisaation asiantuntijaprofiilia median silmissä?

Klinikka sisältää paitsi ideointia myös tietoiskutyyppisiä luento-osuuksia. Sen pituus on 4 tuntia.

graaf1

TAVOITTEET TODEKSI
VIESTINNÄN KEINOIN

Kysy lisää tai tilaa

OTA YHTEYTTÄ

Viestintä on strateginen työkalu, mutta vain jos kaikille on selvää mihin pyritään, miksi ja millä keinoin. Tämä klinikka auttaa kirkastamaan järjestön/yrityksen viestinnän prioriteetit ja tuottaa konkreettisia aiheita ja sisältöä eri kanaviin (sosiaalinen media, blogi jne.).

Klinikka sopii toimijoille, jotka haluavat uutta potkua esim. vaikuttamisviestintään tai oman asiantuntijaroolin parantamiseen.

Työpajoissa (1 x 4 h) käydään läpi mm. seuraavia teemoja:
* Missä, kenelle ja miten meidän kannattaa viestiä, jotta tavoitteista tulee totta
* Missä menemme nyt: mikä mättää, mihin tarvittaisiin lisää potkua

graaf2

RÄÄTÄLÖITY VIESTINTÄ-SPARRAUS

Kysy lisää tai tilaa

OTA YHTEYTTÄ

Tarvitsisitko ulkopuolisen pika-apua viestinnän suuntaviivoja selkeyttämään? Tai haluaisitko sparrausta kampanjan suunnittelussa? Istutaan alas pariksi tunniksi niin saat vastauksia, jotka auttavat eteenpäin.

Olen sparrannut järjestöjä mm. hankeviestinnässä, kampanjan suunnittelussa ja viestintästrategian jalkauttamisessa. Ota yhteyttä niin sovitaan treffit. Parinkin tunnin sparraus auttaa kummasti kirkastamaan kokonaiskuvaa. Hinta on 150 e/h + alv. 24 %.

graaf3

LUENNOT JA PUHEENVUOROT

Kysy lisää tai tilaa

OTA YHTEYTTÄ

Koulutuspuheenvuorojen sisältö suunnitellaan ja räätälöidään aina asiakkaan toiveiden mukaisesti. Teemojani ovat mm. seuraavat:

- Tehokas järjestöviestintä ja -markkinointi nyt
- Yhteiskunnallinen vaikuttavuus esiin
- Innostavan kampanjan ABC
- Lisää puhtia yhteiseen viestintään
- Vastuullisuusviestintä: mitä, miksi ja miten?

Luennon/puheenvuoron pituus voi olla 30 min - 3 h, ja sen lomaan voidaan suunnitella myös pienryhmätyöskentelyä. Voin myös vetää kokonaisen päivän ohjelman, johon kuuluu luento-osuuksia ja fasilitoitua ryhmätyöskentelyä.

graaf2