Missioni kirkastui: Viestijöiden ”taustapiru” ilmoittautuu!