graaf1

LISÄÄ POTKUA VASTUULLISUUS-VIESTINTÄÄN

Kysy lisää tai tilaa

OTA YHTEYTTÄ

Yrityksen tarpeisiin räätälöity sparraus, joka sisältää tarpeen mukaan 1 - 2 sparraussessiota tai työpajaa (à 3 h). Sopii yrityksille, jotka haluavat terävöittää viestintää omasta vastuullisuustyöstään tai löytää siihen uusia konsteja.

Työpajoissa mm. kirkastetaan yrityksen vahvuuksia ja päätetään teemat, joilla yritys haluaa profiloitua. Kokonaisuuden tarkempi sisältö suunnitellaan toimijan tarpeiden mukaan. Suosittua on mm. konkreettisten ideoidaan tuottaminen siihen, miten vastuullisuustyö saataisiin entistä paremmin näkyväksi eri kanavissa.

Koulutus on tarkoitettu yrityksen avainhenkilöille, pienemmissä yrityksissä myös muille kuin viestinnästä vastaaville.

graaf2

VAIKUTTAVUUS ESIIN: MITTAA JA VIESTI

Kysy lisää tai tilaa

OTA YHTEYTTÄ

Oman työn vaikuttavuuden osoittaminen asiakkaille, rahoittajille ja suurelle yleisölle on entistä tärkeämpää. Se tuo kilpailuetua ja auttaa jäämään mieleen.

Tämä kokonaisuus (2 x 4 h työpajat ja ohjattu välityöskentely) ohjaa organisaatiota vaikuttavuuden arvioinnissa ja tuottaa sisältöä sen viestintään.

Prosessi tarjoaa:
- valitut työkalut ja mallit oman työn vaikuttavuuden arviointiin
- suunnitelman vaikuttavuuden todentamiselle
- konkreettista sisältöä viestintään
- näkemystä siitä missä, milloin ja miten vaikuttavuudesta viestitään eri kanavissa

Paketin tuottavat yhdessä Saila Tykkyläinen ja Heidi Korva.

graaf3

LUENNOT JA PUHEENVUOROT

Kysy lisää tai tilaa

OTA YHTEYTTÄ

Koulutus/inspiraatiopuheenvuorojen sisältö suunnitellaan ja räätälöidään aina asiakkaan toiveiden mukaisesti. Suosittuja aiheita ovat mm. seuraavat:

- Yhteiskunnallinen vaikuttavuus esiin (järjestöt ja hankkeet)
- Innostavan vastuullisuusviestinnän ABC: mitä, miten, miksi ja missä?
- Tehokas järjestöviestintä ja -markkinointi nyt
- Innostavan kampanjan ABC - Vaatevallankumouksen oppeja

Luennon/puheenvuoron pituus voi olla 30 min - 3 h, ja sen lomaan voidaan suunnitella myös pienryhmätyöskentelyä. Voin myös vetää kokonaisen päivän ohjelman, johon kuuluu luento-osuuksia ja fasilitoitua ryhmätyöskentelyä.

graaf1

RÄÄTÄLÖITY VIESTINTÄ-SPARRAUS

Kysy lisää tai tilaa

OTA YHTEYTTÄ

Tarvitsisitko ulkopuolisen pika-apua viestinnän suuntaviivoja selkeyttämään? Tai haluaisitko sparrausta kampanjan suunnittelussa? Istutaan alas pariksi tunniksi niin saat vastauksia, jotka auttavat eteenpäin.

Olen sparrannut järjestöjä mm. hankeviestinnässä, kampanjan suunnittelussa ja viestintästrategian jalkauttamisessa. Ota yhteyttä niin sovitaan treffit. Parinkin tunnin sparraus auttaa kummasti kirkastamaan kokonaiskuvaa. Hinta on 150 e/h + alv. 24 %.

graaf2

KAIKKI IRTI
STRATEGISESTA
VIESTINNÄSTÄ

Kysy lisää tai tilaa

OTA YHTEYTTÄ

Viestintä on strateginen työkalu, mutta vain jos kaikille on selvää mihin pyritään, miksi ja millä keinoin. Tämä klinikka auttaa kirkastamaan järjestön/yrityksen viestinnän prioriteetit ja tuottaa konkreettisia aiheita ja sisältöä eri kanaviin.

Klinikka sopii toimijoille, jotka haluavat uutta potkua esim. vaikuttamisviestintään tai oman asiantuntijaroolin parantamiseen.

Työpajat (2 x 3 h), ennakkotyöskentely ja loppukoonti auttavat kirkastamaan viestinnän suuntaa ja tekemään valintoja, sekä oivaltamaan mikä on viestinnän rooli organisaation tavoitteiden toteuttamisessa. Työskentely auttaa myös täsmentämään teemoja, puhuntaa ja ydinviestejä eri kohderyhmille jne.

graaf3

JUTTUJA MEDIAAN
-KLINIKKA

Kysy lisää tai tilaa

OTA YHTEYTTÄ

Perinteinen media on edelleen tärkeä kanava järjestöille ja yrityksille. Tämä klinikka auttaa näkemään oman organisaation mahdollisuuksia mediaviestinnässä. Klinikan jälkeen yrityksellä/järjestöllä on vähintään 4-5 konkreettista juttuaihetta erityyppisille medioille tarjottavaksi.

Klinikka tarjoaa myös vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:
- Milloin kannattaa kirjoittaa tiedote – ja mitkä ovat sen vaihtoehdot?
- Kuinka parantaa organisaation asiantuntijaprofiilia median silmissä?

Klinikka sisältää paitsi ideointia myös tietoiskutyyppisiä luento-osuuksia. Sen pituus on 4 tuntia.

graaf2