Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yleistä dokumentista

Tämä sivu kuvailee Suomen henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset vaatimukset, joita sovelletaan kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn palvelussa.

Laatimispäivämäärä 29.5.2020

Yritys / Rekisterin ylläpitäjä

Communiké Oy
2826624-9
Hiidenmaankatu 6 B 5, 00980 Helsinki

Yhteyshenkilö

Heidi Korva
heidi @ communike.fi

Rekisterin nimi

Communikén uutiskirjerekisteri

Kenen tietoja palvelussa käsitellään//Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja säilytysaika

Palvelussa vierailevien käyttäjien henkilö- ja yritystietoja voidaan kerätä, käsitellä ja käyttää asiakassuhteiden hoitamista, palvelujen toimittamista, suoramarkkinointia sekä asiakasyhteydenottoja varten.

Uutiskirjerekisterin tarkoitus on Communiké Oy:n yleinen markkinointiviestintä sähköisellä uutiskirjeellä. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää sähköpostitse tietoa Communikén ajankohtaisista asioista, tapahtumista, koulutuksista, tuotteista tai palveluista.

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Kuvaus käsiteltävistä henkilötiedoista

Vierailevat käyttäjät

Käyttäjän IP-osoite sekä metatietoja laitteistosta, jolla käyttäjä vierailee palvelussa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilön ilmoittama nimi, sähköpostiosoite ja hänen edustamansa organisaatio.

Tietolähteet

Rekisterissä oleva henkilö on joko

  • jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa www.communike.fi
  • edustaa yritystä, joka on Communikén asiakas tai yhteistyökumppani, jolloin tietolähde on Communiké Oy:n asiakasrekisteri
  • on muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle.

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Kuka muu / Mitkä järjestelmät käsittelevät tietoja

  • Google Analytics
  • Mailchimp

Käyttäjän oikeudet tietosuoja-asioista

Käyttäjällä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus seuraaviin toimiin omien tietojensa osalta. Kyseiset pyynnöt tulee osoittaa suoraan yhteyshenkilölle.

  • Tarkastusoikeus
  • Vastustamisoikeus
  • Poisto-oikeus
  • Valitusoikeus
  • Suoramarkkinointikielto

Tarkempi kuvaus oikeuksista löytyy artiklasta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC

Yleistä tietoa evästeiden käytöstä

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Palvelun mahdollistavat tai sitä parantavat evästeet

Osa evästeistä on välttämättömiä palvelun sujuvalle käytölle. Tälläisiä on muun muassa kirjautumisen tai kielivalinnat mahdollistavat evästeet. Käytämme evästeitä myös parantaaksemme ymmärrystämme siitä, kuinka asiakkaat käyttävät sivustojamme. Keräämme tilastollista tietoa kävijämääristä varmistaaksemme, että sivusto vastaa käyttäjien tarpeita. Seuraamme millaisilla laitteilla, mihin aikaan ja mitä sisältöjä asiakkaamme etsivät palvelusta.

Käyttäjän mahdollisuudet estää evästeiden käyttö

Käyttäjä voi asettaa selaimestaan, mitkä evästeet sallitaan palvelussa. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Tietojen suojaus

Käytämme teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Tekniset menetelmät

Tietoturvallisten palvelinratkaisuiden käyttö, palomuurien käyttö, verkkoliikenteen salaustekniikoiden käyttö, salausavainten ja tietojen kryptaaminen sekä käyttöseurannan valvonta.

Organisatoriset menetelmät

Turvallisten laitteiden käyttö, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta.

Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen. Kaikki rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin lukuun ottamatta tässä dokumentissa mainittuja kolmansia osapuolia, ellei laki nimenomaisesti sitä vaadi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Niissä tapauksissa joissa tietoja siirretään, huolehditaan samalla, että yhteistyökumppani on Privacy Shield -rekisteröity yhtiö tai yhteisö.

Lisää aiheesta: