Strateginen viestintä vaatii aikaa. Liian harvoilla sitä on.