Elovenan energiapatukoita

Loimme Elovenalle konkreettiset vastuullisuustavoitteet

Elovena on yksi Suomen arvostetuimmista brändeistä. Autoimme kirkastamaan Elovenan vastuullisuustavoitteet ja sanoittamaan vastuullisuusviestinnän pääteemat.

Vastuullisuusstrategia kirkasti lähivuosien painopistealueet

Communikén ja Hovi Creativen tiimi auttoi Elovenan avainhenkilöitä luomaan vastuullisuudelle kunnianhimoisen vision ja määrittelemään konkreettiset vastuullisuustavoitteet seuraavan viiden vuoden ajaksi. Työhön osallistui avainhenkilöitä Elovenan ja emoyhtiö Raision markkinoinnista, viestinnästä, vastuullisuustiimistä ja viljahankinnasta.

Vastuullisuustavoitteiden toteutumista ohjaamaan luotiin tiekartta, joka määrittelee työlle vuositason aikataulut. Osana vastuullisuusstrategiaa luotiin ja sanoitettiin myös Elovenan vastuullisuusvisio.

”Lihaa luiden päälle” vastuullisuusviestintää varten

Kun vastuullisuusstrategia oli valmis, sanoitimme strategian pääteemat vastuullisuusviestintää varten. Kokosimme myös yhteen taustaa, faktaa ja konkreettisia esimerkkejä Elovenan (ja Raision) tämänhetkisestä vastuullisuustyöstä. Tämä mm. helpottaa vastuullisuusviestinnän sisältöjen suunnittelua ja jokapäiväistä viestintää.

Elovenan vastuullisuusstrategian luomiseen osallistuneet kiittelivät, että se toi ymmärrystä ja yhteisen vision eri osastojen välille sekä ohjaavat tavoitteet tulevaisuuden vastuullisuustyölle. Nyt kun vastuullisuudelle on asetettu selkeä suunta, myös sen jatkokehitys helpottuu.

Elovenan vastuullisuusstrategiaprojektin jälkeen yhteistyö jatkui vielä Raision kanssa, joka tarvitsi ulkopuolista sparrausta seuraavan strategiakautensa vastuullisuustavoitteiden muotoilussa. Autoimme Raision tavoitteiden kirkastamisessa ja priorisoimisessa.

”Yhteistyö Communikén Heidin ja Hovi Creativen Karoliinan kanssa oli luontevaa alusta asti. He uskalsivat rohkeasti haastaa meitä kohti kunnianhimoisia vastuullisuusteemoja ja tavoitteita – olemaan toimialan todellisia vastuullisuuden edelläkävijöitä.

Etenemistapa prosessissa oli selkeä ja järjestelmällinen, vaikka Raision taholta projektissa oli mukana laaja osallistujajoukko.

Heidi ja Karoliina toivat todellista lisäarvoa ja konkretiaa vastuullisuustyöhömme. Nyt meillä on kirkas visio sekä selkeästi määritetyt painopistealueet ja tavoitteet seuraavalle viidelle vuodelle.”

Jaana Henriksson, Global Brand & Category Manager

Tutustu muihinkin töihimme