Kuva: Veera Vihervaara

Autoimme Rukaa löytämään keinoja vastuullisuusviestintään

Ruka on Suomen suosituin hiihtokeskus ja tehnyt jo pitkään töitä hiilijalanjälkensä pienentämiseksi. Communikén Heidi Korva auttoi Rukaa löytämään uusia keinoja vastuullisuustyön viestimiseen.

Ruka on Suomen suosituin hiihtokeskus ja yhdessä Pyhän kanssa hiihtokeskusalan markkinajohtaja. Ruka-Pyhä halusi tuoda tekemänsä vastuullisuustyön esille aiempaa paremmin. 

Faktat yhteen vastuullisuusviestinnän tueksi

Tavoitteeksi asetettiin luoda vastuullisuusviestinnälle tukeva perusta sekä kiteytys, joka helpottaa vastuullisuudesta viestimistä eri yhteyksissä. Toiveena oli löytää myös uusia, konkreettisia ideoita viestinnän tekemiseen.

Yhteistyö aloitettiin kokoamalla yhteen listaa konkreettisista teoista, joita Rukalla on tehty vastuullisuuden eteen. Viestinnän ”huoneentaulu” vastuullisuusfaktoineen, -tavoitteineen jne. helpottaa viestinnän sisältöjen tekemistä ja varmistaa, että arkiviestintä, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, on riittävän konkreettista eikä kattotasolla liikkuvaa maalailua.

Vastuullisuustyö kiteytyi helposti viestittävään muotoon

Osana prosessia sanoitimme myös vastuullisuusohjelman pääteemat ja ydinviestit. Koska Rukalla yksittäisiä vastuullisuustekoja on lähes 15 vuoden määrätietoisen työn takia kertynyt pitkä lista, oli tärkeää tunnistaa, mitkä teot, toimintatavat, strategiset tavoitteet jne. ovat vastuullisuuden kannalta merkittävimpiä. Isojen, vaikuttavimpien asioiden erottaminen lillukanvarsista on vastuullisuusviestinnässä olennaista – vaikka myös lillukat voivat joskus olla viestinnässä tärkeitä.

Tässä kohtaa työskentelyä syntyi myös kiteytys, joka paketoi Rukan ja Pyhän vastuullisuustyön tärkeimmät teot ja ydinviestit helposti viestittävään muotoon.

Yhteistyö auttoi vastuullisuusviestinnän kokonaisuuden hahmottamisessa

Yhteistyössä määriteltiin vielä myös viestinnän tärkeimmät kohderyhmät, kanavat sekä mittareita viestinnän onnistumiselle.

Lopuksi ideoitiin erilaisia tapoja viestiä vastuullisuudesta niin omalle henkilöstölle kuin asiakkaillekin esim. rinnealueilla, verkossa, sosiaalisessa mediassa ja uutiskirjeissä.

Yhteistyön lopputulemana syntyi viestintäsuunnitelman perusta vastuullisuustyöstä kertomiseen.

”Heidin vetämä prosessi oli hyvä ja eteni tehokkaasti. Hän osasi ottaa tarpeemme huomioon, niin että työskentely ja suunnitelmat tehtiin meille sopivalla tasolla. Heidi auttoi meitä vastuullisuusviestinnän kokonaisuuden hahmottamisessa: mitä on tärkeää ottaa huomioon, ketä haluamme tavoittaa, ja kuinka teemme sen kiinnostavasti. Löysimme myös uusia, konkreettisia keinoja vastuullisuustyöstämme viestimiseen.”

Milja Fromholtz, markkinointijohtaja, Ruka-Pyhä

Tutustu muihinkin töihimme