Kaikki irti viestinnästä: osaathan vastata näihin kysymyksiin

Kun yritys tai yhteisö ottaa minuun yhteyttä ja haluaa apua viestintäänsä, syyt yhteydenottoon ovat usein samankaltaisia: Se, mitä yritys tai yhteisö haluaisi itsestään kertoa, ei tunnu menevän perille. Tuotteiden tunnettavuus ei ole toivotulla tasolla. Mielikuvat yrityksestä, sen palveluista tai tuotteista ovat vääränlaisia. Nämä solmut aukeavat, kun pannaan pikkuisen paukkuja viestinnän suunnitteluun.

Yllättävän suurikin pk-yritys tai 10–15 työntekijän järjestö saattaa porskuttaa eteenpäin ilman, että edes jokaiselle avainhenkilölle on selvää, mitkä milloinkin ovat viestinnän pääpainopisteet tai tärkeimmät pääviestit. (Minun mielestäni kaikkien asiakkaiden ja tärkeimpien sidosryhmien kanssa tekemisissä olevien pitäisi tietää nämä asiat, jotta viestintä on tarpeeksi tehokasta ja kaikki puhuisivat samaa kieltä.)

Jos viestinnän suunnitteluun ja suunnitelmien läpikäymiseen yhdessä ei käytetä edes yhtä kokonaista työpäivää vuodessa, niin kuin usein tuntuu olevan, ei ole ihmekään, jos viestinnästä katoaa teho.

Tällaisessa tilanteessa olevaa asiakasta on helppo ohjata eteenpäin.

Viestintästrategian luominen voi kuulostaa työläältä, mutta oikotietä onneen ei ole.

Sitä paitsi urakka kannattaa, koska viestintästrategian tekeminen auttaa huomaamaan miksi asiat eivät ole toimineet toivotulla tavalla. Se auttaa myös ymmärtämään entistä paremmin viestinnän roolin; sen, miten viestintä pystyy auttamaan yritystä tai yhteisöä tekemään (liike)toimintasuunnitelmansa tavoitteista totta.

Viestintästrategian tekemisessä lähden asiakkaan kanssa liikkeelle näillä kysymyksillä:

  1. Mitkä ovat viestinnässä suurimmat haasteenne? Mikä ei toimi? Mihin haluaisitte parannusta?
  2. Mitkä ovat tärkeimmät sidosryhmänne? Miten viestitte heille tällä hetkellä? Mitä kanavia käytätte kullekin sidosryhmälle?
  3. Mitkä ovat yrityksenne/järjestönne tärkeimmät tavoitteet? Entä painopistealueet juuri nyt? Mitä viestinnän toimenpiteitä olette suunnitelleet näiden painopisteiden ympärille edistämään tavoitteiden toteutumista?
  4. Mitkä ovat vahvuutenne? Mitä teette paremmin kuin kukaan muu? Entä missä olette huonompia kuin kilpailijanne?
  5. Mitkä sidosryhmät ovat teille ”ongelmallisimpia”? Mikä on oman arvionne mukaan syy, että sidosryhmät eivät toimi (tai ajattele) niin kuin toivoisitte?
  6. Mitä haluaisitte, että sidosryhmä x:n edustajat tietäisivät teistä paremmin? Mitä haluaisitte sidosryhmän x tekevän nykyistä paremmin tai enemmän?

Kysymykset auttavat organisaatiota näkemään viestinnän lähtötilanteen ja peilaamaan sitä tavoitteisiin. Ne saavat tiimissä poikkeuksetta aikaan oivalluksia ja tuiki tarpeellista keskustelua. (Aivan! Viestintästrategian tekeminen ei voi olla yksin viestinnän vastuuhenkilön tehtävä!)

Nämä hetket, jolloin asiakkaan tiimi ”lähtee lentoon” ja vilkas keskustelu osoittaa, että tiimi on oivaltanut oikeita asioita, ovat yksi työni palkitsevimpia hetkiä.

Lue myös kirjoituksen toinen osa, jossa käsitellään sitä, mitä sisältöä viestintästrategiaan kannattaa koota.

Kaivattaisiinko teillä apua viestinnän suunnittelussa? Haluaisitteko, että viestintä tukisi paremmin strategianne ja tavoitteittenne toteutumista? Pyydä tarjous Communikén Heidiltä: heidi [at] communike.fi

JAA SOMESSA