5 vinkkiä uskottavaan vastuullisuusviestintään

Kategoria Blogi | 0

”Purpose-driven marketing has moved from nice-to-do to must-do for businesses”, sanoo markkinoinnin guru Philip Gotler. Sama suomeksi sanottuna: yritykset, jotka eivät markkinoinnissaan ja viestinnässään lainkaan viittaa vastuulliseen toimintaansa, ovat häviäjiä ja menettävät markkinaosuuttaan ”hyviksille”.

Neljä viidesosaa milleniaaleista (eli vuosien 1981 ja 1997 välillä syntyneiden kuluttajista) nimittäin on sitä mieltä, että yritysten pitäisi ottaa isompi rooli yhteiskunnan ongelmien ratkaisemisessa. 63 prosenttia suomalaisistakin on valmis maksamaan ympäristöystävällisesti tai sosiaalisesti kestävällä tavalla tuotetusta tuotteesta 5 % enemmän kuin ”tavistuotteesta” (Taloustutkimus 11/2014).

Vaikka luvuissa kuinka olisi tutkimuslisää, eli ihmiset toimisivatkin ostohetkellä toisin kuin tutkimuksessa väittävät toimivansa, joukko, jota yrityksen vastuullisuus kiinnostaa, on joka tapauksessa suuri. Ja se kasvaa koko ajan. Johtopäätös: jos ette vielä viesti teoistanne, aloittakaa se heti.

Lahjapakettu - viestintä FB

Uskottavaa vastuullisuusviestintää syntyy, kun muistaa muutaman perusperiaatteen.

Vastuullisuus alkaa siitä mihin laki loppuu

Hämmästyttävän monen yrityksen nettisivuilla kerrotaan vastuullisuus-sivulla, että ”kaikessa mitä teemme, toimimme lain ja asetusten mukaan sekä kunnioitamme ympäristöä koskevia säädöksiä”.

Hyvät uutiset: joku kysyy yritykseltä vastuullisuusasioista, koska se kokee tarpeelliseksi kertoa niistä jotain.

Huonot uutiset: lakien ja säädösten noudattaminen ei tee yrityksestä vastuullista. Lait ja säädökset on tehty siksi, että yritykset pakotetaan tekemään minimitaso yritysten, työntekijöidensä jne. suhteen. Vastuullisuus alkaa siitä, mihin lain velvoitteet loppuvat. Vastuullisuus on vapaaehtoista. Vastuullinen liiketoiminta on sitä, että tekee, vaikka ei ole pakko.

Lakien noudattaminen ei tänä päivänä riitä, jos haluaa nostaa omaa profiiliaan. Päinvastoin. Mikäs se sellainen yritys on, joka ei lakia noudattaisi?

Tehdään siellä, missä vaikutukset ovat suuria

Jos yritys käyttää tuotteisiinsa hupenevia luonnonvaroja, sen liiketoiminnasta ei tule vastuullista sillä, että se sanoo suureen ääneen käyttävänsä tuotepakkauksissaan kierrätyskartonkia.

Mutta jos yritys kierrätyskartongin sijaan/lisäksi miettii, miten se voisi vähentää kriittisten luonnonvarojen käyttöä tai korvata niitä jollain vähemmän haitallisella materiaalilla, se on jo uskottavampi vastuullisuustyössään.

Yrityksen vastuullisuus on vakuuttavaa, jos yritys parantaa toimia siellä, missä vaikutukset ovat suurimpia. Viherpesusyytösten keskelle joutuu, jos ihmisille tulee tunne, että yritys jättää huomiotta ydinliiketoimintansa perushaasteita ja silottelee nostamalla esiin vähemmän tärkeitä seikkoja.

Jos yrityksellä ei ole ydinliiketoiminnan osalta vielä tekoja, kannattaa osoittaa ainakin tavoitteet ja aikataulu. Siinä, että työ on vasta alussa, ei ole mitään häpeämistä. Se on jo parempi tilanne kuin se, että ei tee yhtään mitään.

Mitataan, verrataan ja sitten kerrotaan

Tavoitteiden, julistusten ja muiden periaatteiden julkistaminen on hyvä asia. Tavoitteiden seuraaminen, mittaaminen ja tulosten raportointi tuovat vastuullisuustyölle lisää uskottavuutta.

Mittaaminen osoittaa, että yritys on tosissaan. Tulosten vertaaminen näyttää, että työ on käynnissä ja edistystä tapahtuu.

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Entäpä jos tulokset huononevat eikä vastuullisuustyö edisty tavoitteiden mukaisesti? Pitäisikö silloin pitää suu supussa ja olla hys hiljaa? Ei pitäisi.

Kaikelta viestinnältä vaaditaan tänä päivänä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, ja vastuullisuusviestinnässä se tarkoittaa, että yritys ei kaunistele eikä peittele vaan uskaltaa kertoa myös haasteista ja takapakeista.

Avoimuus kasvattaa luottamusta. Sidosryhmät arvostavat sitä, että yrityksellä on pokkaa kertoa, että nyt homma sakkaa ja tämä olikin monimutkaisempaa kuin kuvittelimme. Toki se vaatii, että yritys pystyy myös näyttämään, että se tekee kunnolla töitä tilanteen parantamiseksi (eikä vuosi toisensa jälkeen kerro huonoja uutisia).

Avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen kuuluu myös se, että yritys uskaltaa olla dialogissa sidosryhmiensä kanssa. Kuunnella ja vastata, myös epämiellyttäviin kysymyksiin.

Ei näperrellä vaan tehdään kunnolla

Kun yritys on vastuullisuustyössään jo alkua pidemmällä, uskottavuutta tuo se, että se pyrkii koko ajan saamaan aikaan enemmän ja enemmän. Ulottaa vastuullisuustyön uusiin asioihin – ja kannustaa siihen mukaan myös sidosryhmiään.

Kun yritys pystyy sanomaan uskottavasti, että ”we are doing all we can to do the most good, not just some good”, se on vastuullisuusbrändäyksessä jo pitkällä.